What are you looking for on this dating site

I was reading a post on Dating is Warfare last week and it reminded me of one of my biggest online dating mistakes.

Needless to say, I changed my profile selection right away to “dating” but like Dating Trooper, in my effort to keep it light and easy I made myself look like I just wanted sex.

As we grow older, our ideas about the ideal partner change.

But some of us don’t realize that and just keep looking for the same person we thought we wanted 20 or more years ago.

A lot of older men and women today are using online dating sites to find a partner. The answer might affect which traits you choose to look for.

And most of those sites ask you what you want in a partner. Then think about the kind of person and make your list.

Search for what are you looking for on this dating site:

what are you looking for on this dating site-26what are you looking for on this dating site-51what are you looking for on this dating site-45what are you looking for on this dating site-45

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “what are you looking for on this dating site”

  1. The Pew Report warned people to be careful about those who tell lies about themselves online. CHAT: In pairs / groups, decide which of these topics or words from the article are most interesting and which are most boring. It also said 11 per cent of people who started a long-term relationship in the past (5) ____________met their partner online.

  2. Do Stolicy Apostolskiej należy kierowanie liturgią w całym Kościele, wydawanie ksiąg liturgicznych i potwierdzanie ich przekładu na języki narodowe, a także czuwanie nad tym, by zarządzenia liturgiczne były wszędzie wiernie przestrzegane.§ 3. Zadanie uświęcania wypełnia Kościół także przy pomocy innych środków, czy to przez modlitwy, w których prosi Boga o uświęcenie wiernych w prawdzie, czy to przez dzieła pokuty i miłości, które przyczyniają się bardzo do zaszczepienia i umocnienia Królestwa Chrystusa w duszach oraz do zbawienia świata. 840 - Sakramenty Nowego Testamentu, ustanowione przez Chrystusa i powierzone Kościołowi, jako czynności Chrystusa i Kościoła, są znakami oraz środkami, poprzez które wyraża się i wzmacnia wiara, oddawany jest Bogu kult i dokonuje się uświęcenie człowieka.