Sppbs sekolah rendah online dating

Banyak betul carian tentang Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS) di kotak search keywords blog saya.Semuanya ingin tahu tentang tarikh sebenar kemasukan prestasi ke dalam SPPBS.Sebelum ini, saya memang pernah berkongsi tentang tarikh penutupan buat sementara waktu SPPBS ini kerana masalah akses dan sedang diselenggara seperti dalam entri ini : Kini info terbaru, sebenarnya tidaklah baru sangat kerana surat siaran berkaitan makluman ini telah dikeluarkan sejak Disember 2013.Surat siaran ini memaklumkan berkenaan perkembangan terbaru SPPBS.Sistem Pengurusan dan Pentaksiran Berasaskan Sekolah SPPBS lebih dikenali dengan SPPBS merupakan sistem pentaksiran yang dibuat LPM Lembaga Peperiksaan bagi memudahkan kemaskini serta memasukkan data prestasi murid berdasarkan pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah ( KSSR ).Sistem ini dibangunkan secara online boleh dicapai dimana sahaja lokasi mempunyai talian internet.

Pada tahun 2014 pula PMR akan dilaksanakan sepenuhnya dalam bentuk PBS.

PBS merupakan satu pentaksiran yang bersifat holistik yang mampu menilai aspek kognitif (intelek), afektif (emosi dan rohani) dan psikomotor (jasmani) selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR).

PBS dioptimumkan untuk mentaksir bidang akademik dan bukan akademik.

Pendek kata dalam SPPBS ini, segala berkaitan maklumat diri, termasuk kelas semasa atau sebelum ini termasuk juga sejarah prestasi seorang pelajar/murid dapat disimpan untuk rujukan serta di cetak apabila ia sempurna untuk masa depan nanti melalui SPPBS.

Untuk kajian dan perbandingan prestasi, statistik juga disediakan dalam SPPBS ini bagi mempermudahkan proses menambahbaik prestasi untuk akan datang dalam apa jua termasuk prestasi gred ataupun prestasi matapelajaran semasa. Keperluan perisian untuk mencapai sistem SPPBS adalah: Adobe Acrobat Reader (PDF Reader) Untuk kemudahan pengguna SPPBS, manual penggunaan juga disediakan yang mana ia boleh dimuat turun DISISNI Sistem ini merupakan sistem yang agak baru, walaupun tujuannya adalah baik dan bermatlamat memberikan kemudahan, sistem SPPBS ini masih mempunyai kelemahan seperti kadangkala ia mengalami masalah untuk diakses.

Search for sppbs sekolah rendah online dating:

sppbs sekolah rendah online dating-25sppbs sekolah rendah online dating-78sppbs sekolah rendah online dating-29

Ia mungkin disebabkan banyak data yang dimasukkan serta kadangkala ia mengalami masalah akses.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “sppbs sekolah rendah online dating”