Poemul invectiva online dating

Simțul nostru literar actual ne face să gustăm unele versuri din Psaltirea lui Dosoftei nu numai în savoarea lor de trecut depărtat; ci găsim în ele și o frumusețe directă: arhaismul lor e în acord cu sentimentul nostru viu al trecutului.Din contră: poezia de la sfârșitul veacului XVIII și începutul veacului trecut, de la Văcărești prin Cârlova și Hrisoverghi, până la Asachi și Eliade Rădulescu, ne insuflă, în definitiv, o atitudine dezaprobatoare.Pentru gustul cititorului de astăzi, acele încercări poetice sunt valori mai mult său mai puțin degradate, și nu simplu învechite.În mare parte, acea poezie ne apare, cum atât de exact spune dl profesor Densusianu despre Văcărești ca poezie lăutărească.În adevăr pentru noi acea literatură a căzut în bună parte la nivel suburban.În ea noi nu aflăm parfum de arhaism, ci aer de semicultură.

Dacă ar fi să pomenesc o bucată întreagă care să o putem așeza pe cea dintâi foaie a poeziei românești moderne, aș numi balada Andrei Popa a lui Alecsandri: Răcni falnic de trei ori din strofa finală, ce pare rătăcit acolo din vreun marș patriotic cum se obișnuiau pe atunci, și unde ne și întâmpină, neapărat, epitetul falnic, acel trocheu pompos, de genul pe care francezii îl numesc pompier, epitet ajuns apoi inevitabil la Alecsandri și la alții; un adevărat recvizit nenorocit din acele care fac modă și durează în desăvârșită banalizare.

Altminteri, Andrei Popa este o bucată ce poate fi pomenită ca prim monument al poeziei române de sine stătătoare.

Pentru a reprezenta viu distanța istorică între generațiile de poeți problema generațiilor preocupă cu drept cuvânt mult astăzi pe istoricii literari pentru a ne da seama de caracterul unei adevărate inovații artistice și a clarifica tot relieful baladei citate din Alecsandri, să ne amintim de poeziile lui Conachi.

Conachi scrie până pe la 1848, iar Andrei Popa a lui Alecsandri este din 1843; însă Conachi, până la urmă, nu iese din stihurile lui către Catinci, Casandre, Marghioale, din Logodna Prohiriței, din: La Conachi, diversitatea ritmului e variație pur superficială.

Întru nimic ea nu corespunde diversității tonului interior al bucății.

Search for poemul invectiva online dating:

poemul invectiva online dating-67poemul invectiva online dating-7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “poemul invectiva online dating”

  1. A detailed analysis of the DNA binding properties and the affinity purification of the Drosophila heat-shock transcription factor [electronic resource] / David J. Computerdenken : des Kaisers neue Kleider, oder die Debatte um die Künstliche Intelligenz, Bewutsein und die Gesetze der Physik / Roger Penrose ; mit einen Vorwort von Martin Gardner und einem Vorwort zur deutschen Ausgabe von Dieter Wandschneider ; aus dem Englishchen übersetzt von Michael Springer.