Cjashd online dating

Vezi mai mult Rapoartele generate în funcție de situațiile primite de la furnizorii de servicii de medicină dentară, constituind totalul fondului disponibil și data ultimei raportări, respectiv data epuizării fondului, precum și datele de contact ale respectivilor furnizori.

Aceste nomenclatoare contin listele de medici, aflati în contract cu Casa de Asigurari de Sanatate Hunedoara si pot fi utilizate pt.

Transmiterea datelor ON-LINE: din meniul Raportări, se alege opțiunea Export Date …, click Înainte, se alege tipul de raportare ”Raportare date contractare furnizor – ”, click Înainte , se alege luna de raportare, click Înainte, se alege opțiunea Export Online, click Înainte și se așteaptă finalizearea cu succes a raportării .

Eliberarea adeverintelor de asigurat se face ca urmare a verificarii calitatii de asigurat pe categorii de asigurati, prin prezentarea de documentele justificative conform legislatiei in vigoare, astfel: (1) Persoanele care beneficiaza de asigurarile sociale de sanatate fara plata contributiei sau cu plata contributiei din alte surse vor face dovada încadrarii în una dintre aceste categorii printr-un document justificativ - adeverinta, eliberat de CAS, potrivit fiecarei categorii, pe baza urmatoarelor documente: PENTRU CETATENII ROMANI: SALARIATII SI COASIGURATII ACESTORA 1dovada calitatii de asigurat cu Adeverinta eliberata de angajator ( conform anexei 1^1 din Ordinul 903/2007, publicat in M.

1.copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia); 2.adeverinta medicala sau copie dupa Certificatul de nastere al copilului; 3.declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza venituri sau documente justificative ca realizeaza venituri lunare sub salariul de baza minim brut pe tara [download model declaratie 1.copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate; 2.document care sa ateste gradul de rudenie (certificat de casatorie, certificat de nastere, sentinta de divort daca este cazul); 3.declaratie tip pe propria raspundere a coasiguratului ca nu realizeaza venituri proprii ; 4.declaratia tip pe propria raspundere prin care asiguratul declara ca il are in intretinere pe coasigurat; 5.dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi, de catre asigurat: 5.1 pentru asiguratii pensionari: - copie dupa Decizia de pensionare; - copie dupa ultimul cupon de pensie; 5.2 pentru asiguratii salariati: - adeverinta eliberata de angajator (conform anexei 1^1 din Ordinul 903/2007, publicat in M.

1.copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia); 2.dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi; 3.declaratie privind obligatiile de constituire si plata la FNUASS [] 4.documente necesare pentru persoanele care figureaza cu VENITURI IMPOZABILE la Administratia Financiara in ultimii 5 ani si NU S-AU INREGISTRAT la Casa de Asigurari de Sanatate Hunedoara cu aceste venituri [download documente] 1.copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia); 2.dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi; 3cazul in care ultima plata nu a fost efectuata cu chitanta la casieria CASHD, se solicita si: 1.copie dupa Cartea de identitate; 2.adeverinta de la DGASPC care atesta faptul ca au fost inclusi intr-un sistem de protectie a copilului; 3.adeverinta de la Primarie care atesta ca nu beneficiaza de ajutor social; 4.declaratie pe propria raspundere ca nu a realizat venituri din munca 1.copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia); 2.copie ultimul talon de somaj sau dupa adeverinta eliberata de institutiile care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj. In cazul in care categoria de asigurat in care o persoana se incadreaza in prezent, este mai recenta de 5 ani, este necesar a se depune documente justificative corespunzatoare categoriei/categoriilor de asigurat in care s-a incadrat anterior.

este obligatorie 1.copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia); 2.copie dupa Decizie de pensionare (pentru pensionarii pe caz de boala); 3.copie dupa ultimul Talon de pensie sau adeverinta eliberata de institutia platitoare a pensiei; 4.declaratie pe propria raspundereta cu veniturile impozabile din perioada 2005-2011 de la Administratia Financiara a Sectorului de domiciliu (original) - pentru persoanele care obtin si alte venituri in afara celor provenite din pensii. 1.copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia); 2.copie a a unui document care sa ateste incadrarea intr-una din categoriile de beneficiari de legi speciale; 3.declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza alte venituri impozabile decat cele prevazute de legile speciale sau de pensii [download model declaratie 1.copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia); 2.copie dupa certificatul de incadrare in grad de handicap, pentru perioada de prescriptie; 3.declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza alte venituri din munca, pensie sau alte surse, in afara de cele prevazute de legea prin care li s-a stabilit aceasta calitate In cazul in care persoanele solicitante realizeaza venituri pentru care nu au inceput plata contributiei, nu se elibereaza adeverinta de asigurat pana ce acestea nu incep sa plateasca contributia curenta; In cazul in care pentru depunerea / ridicarea documentelor nu se prezinta beneficiarul direct, persoana imputernicita de catre acesta va prezenta urmatoarele documente: -imputernicire (delegatie) autentificata sau cu semnatura olografa a persoanei imputernicite; -copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia) a/al persoanei imputernicite; sau -copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia) a/al beneficiarului direct; -declaratie pe propria raspundere a persoanei imputernicite din care sa rezulte ca a fost imputernicita de catre beneficiarul direct pentru depunerea sau ridicarea unor documente.

Search for cjashd online dating:

cjashd online dating-34cjashd online dating-60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “cjashd online dating”